Mantelzorg en werk: ken uw rechten

Als mantelzorger met een baan is het soms lastig om uw werk en uw zorgtaken te combineren. Maar wist u dat u in dat geval vaak gebruik kunt maken van bijzondere rechten zoals zorgverlof, flexibele werktijden en thuiswerken?

Dochter haalt boodschappen voor vader en brengt ze bij hem thuis

Mantelzorgers vormen een onmisbare schakel in de zorg. Mede daarom zijn er in de wet bepalingen opgenomen waardoor zij hun zorgtaken beter kunnen uitvoeren.

Wet flexibel werken

In overleg met uw werkgever kunt u bijvoorbeeld afspreken om uw werktijden aan te passen, meer vanuit huis te werken of minder uren per week te gaan werken. Het maakt niet uit of u een vast of tijdelijk contract hebt. Wel moet uw werkgever tenminste tien mensen in dienst hebben en moet u zelf tenminste een half jaar in dienst zijn.

Zo’n aanpassing moet u schriftelijk aanvragen, bijvoorbeeld door een mail te sturen. Uw werkgever heeft vervolgens twee maanden de tijd om een beslissing te nemen en kan het verzoek alleen weigeren als er een dringende reden voor is.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

In de wet zijn ook regels opgenomen voor zorgverlof. Maar let op: in uw cao of in de regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken.

U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof opnemen om te zorgen voor mensen in uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om uw gezinsleden, andere mensen die tot uw huishouden behoren en eerste en tweedegraads bloedverwanten, zoals (groot)ouders, broers en zusters.

Ook als u voor anderen wilt zorgen met wie u een sociale relatie heeft, kunt u zorgverlof aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan schoonouders, vrienden en buren. Voorwaarde is dan wel dat u de enige bent die de zorg kan geven.

Aantal uren en inkomen

Uw jaarlijks recht op kortdurend zorgverlof is maximaal twee keer het aantal uren dat u per week werkt. Wel kunt u die uren verdeeld over het jaar opnemen. Voor langdurig zorgverlof is dat maximaal zes keer het aantal uren dat u per week werkt én geldt een termijn van achttien weken waarbinnen u deze mag gebruiken. Uiteraard moet u zorgverlof officieel aanvragen bij uw werkgever. Het opnemen ervan heeft meestal gevolgen voor uw inkomen.

Calamiteiten- of kort verzuimverlof

Tot slot kunt u recht hebben op calamiteiten- of kort verzuimverlof. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan een acute medische situatie, waarbij degene voor wie u zorgt direct naar de dokter of het ziekenhuis moet.

Afhankelijk van de situatie duurt calamiteiten- of kort verzuimverlof een paar uren tot een paar dagen. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Uiteraard moet u wel proberen hem of haar op de hoogte te stellen. Verder mag uw werkgever u later om bewijs vragen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag